Delivering on human rights for all everywhere

Kampanjasta

”Free and Fair Europe” -kampanja pyytää eurovaaliehdokkaita puolustamaan Euroopan unionin perusarvoja: ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

SEURAA KAMPANJAA

460 EHDOKASTA      ON ALLEKIRJOITTANUT SITOUMUKSEN 26 MAASSA   

23.–26. toukokuuta pidettävien vaalien edellä kampanja:

  • Kannustaa ehdokkaita allekirjoittamaan sitoumuksen vapaan ja oikeudenmukaisen Euroopan puolesta ja tarkentamaan tavoitteensa, jos heidät valitaan.

    Lataa sitoumus Allekirjoita sitoumus
  • Tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoisen valinnan ehdokkaista, jotka ovat julkisesti sitoutuneet työskentelemään vapaan ja oikeudenmukaisen Euroopan puolesta.

    Katso karttaa

”Free and Fair Europe” -kampanjassa on kolme painopistettä:

Jotta taataan demokratia, ihmisoikeudet, kansainväliset lait ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioitus, jotka ovat uhattuina, kun ihmisoikeuspuolustajia, kansalaisjärjestöjä, mediaa ja oikeuslaitoksen itsenäisyyttä vastaan hyökätään.

Jotta edistetään moniarvoisuutta, syrjimättömyyttä, moninaisuutta, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta, ja tasa-arvoa; jotta syrjintää, eriarvoisuutta ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan kamppaillaan; jotta maahanmuuttoa käsitellään suunnittelemalla ja toimeenpanemalla oikeudenmukainen, myötätuntoinen ja tehokas, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukainen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmä.

Jotta ihmisoikeudet sisällytetään kaikkiin EU:n käytäntöihin ja ohjelmiin, jotka takaavat valitusmekanismien saatavuuden negatiivisten vaikutusten hyvittämiseksi, myös kaupan ja investointien alalla; jotta yksityisen sektorin varmistetaan kunnioittavan ihmisoikeuksia ja kantamaan vastuunsa.

  • Ainakin yksi ehdokas on allekirjoittanut sitoumuksen.
  • Ei allekirjoituksia

Uutiset