Delivering on human rights for all everywhere

FAOIN bhFEACHTAS

Is é cuspóir an fheachtais “A Free and Fair Europe” iarradh ar iarrthóirí sna toghcháin Eorpacha seasamh le luachanna bunaidh an Aontais Eorpaigh: meas ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathais, ar an gcomhionannas, ar smacht an dlí agus meas ar chearta an duine .

LEAN AN FEACHTAS AR

460     TÁ AN GEALLTANAS SÍNITHE AG IARRTHÓIRÍ SNA 26 TÍORTHA SEO   

Roimh na hOlltoghacháin a bheidh ar siúl idir an 23agus an 26 Bealtaine 2019, is iad cuspóirí an fheachtais:

  • Iarrthóirí a spreagadh chun an gealltanas a shíniú don fheachtas «An Eoraip: Saor agus Cóir», agus a dtosaíochtaí a chur in iúl má (a)thogfar iad.

    Íoslódáil an gealltanas Sínigh an gealltanas
  • Deis a thabhairt do shaoránaigh chun cinneadh eolach a dhéanamh maidir le hiarrthóirí atá tiomanta go poiblí d’Eoraip: Saor agus Cóir’.

    Féach ar an léarscáil

Tá “Free and Fair Europe” tógtha ar thrí phíomhais:

Chun daonlathas, cearta daonna, an dlí idirnáisiúnta, agus meas are smacht dlí a chosaint agus iad faoi bhagairt ag ionsaithe ar chosantóirí na gceart daonna, ar eagraíochtaí sochaí sibhialta, ar na meáin agus ar neamhspeáchas na mbreithiúna.

Chun iolrachas, cuimsiú, éagsúlacht, ceartas, dlúthpháirtíocht agus cothramas a chur chun cinn; chun seasamh i gcoinne na leatroime, na héagothroime agus an fhoiréigin in aghaidh ban agus cailíní; chun dul i ngleic le imirce tríd córas tearmainn agus imirce cothrom, cineálta agus éifeachtach, i gcomhréir le dlíthe fir iol i leith reachtaíocht idirnáisiúnta i leith Chearta an Duine, a dhearadh agus a chur i gcrích.

Chun cearta daoine a dhaingniú i ngach polasaí agus gach clár ag an AE, ag deimhniú go bhfuil modhanna déanta gearán ar fáil chun dochar a leigheas, i gcúrsaí trádála agus infheistíocht sa áireamh; chun meas agus freagracht na hearnála ghnó i leith cearta daona a gheallúint.

  • Tá iarrthóir amháin ar a laghad tar éis an gealltanas a shíniú
  • Gan sínithe

An nuacht is déanaí